Bandy hokej

•          Slovenská asociácia bandy, skrátený názov SAB, so sídlom Gen. M. R. Štefánika 611/2 914 51 Trenčianske Teplice bola založená a zaregistrovaná na Ministerstve vnútra SR ako nezisková organizácia Stanovami Občianskeho združenia dňa 12. 05. 2017 pod číslom VVS900/90 – 51253 a bolo jej pridelené IČO 50897152. Bandy šport je uznaným športom a SAB je zapísaná a registrovaná v zozname športových organizácií SR

•          Ak sa pozrieme do minulosti tak zistíme, že Slovensko patrilo v tom čase medzi krajiny kde sa bandy hral. Preto je v súčasnej dobe našou snahou vrátiť Slovensko späť na mapu krajínbandy.

•          Vieme, že začiatky bývajú najťažšie. Po odohratí prvého medzištátneho stretnutia, v Českej republike nám je jasné, že pokiaľ chceme Slovenskú republiku posunúť postupne do najvyšších poschodí svetového bandy a trvale sa tam usadiť, nestačí len poctivá práca, ale je potreba myslieť na to aby sa v práci SAB spojila so svetovými odborníkmi. To však so sebou prináša navýšenie už aj tak napnutého rozpočtu, ktorý doteraz leží úplne na bedrách reprezentantov a ostatných ľuďoch zapojených v Slovenskombandy.


Čo bandy je

 

•          Bandyhokejjekolektívnyšportaloptováhra,ktorá sahránadvebránkynaľadovejploche.Šport,vktoromproti sebe nastupujú dve 11-členné družstvá (10 hráčov v poli a 1 brankár), je podobnýľadovémučipozemnému hokeju. Cieľom hry je dopraviťloptičkupomocou hokejovej palice, ktorá je na dolnom konci oblúkovito zahnutá, dobránky.

•          Rink bandy je varianta bandy, ktorá sa hraje na hokejových štadiónoch. Pravidla sú hokejové, vybavenie bandy. Rink bandy je neoddeliteľnou súčasťou FIB . Federácia umožňuje krajinám, ktoré z technických dôvodov dnes nemôžu počas sezóny hrať na vonkajších ľadových plochách, plnohodnotnú účasť na medzinárodných bandy – turnajoch v prípade kvalifikácie i účasť na MS vbandy.

•          Základnépravidla bandy                                        Základné pravidlá rinkbandy

•          Hraciadoba:     2 x 45minut                                           Hraciadoba:       2 x 45minút

•          Prestávka:        20minut                                                 Prestávka:          20minút

•          Vonkajšia

•          ľadová plocha:  šírka  45m –65m                                    Ľadová plocha: klasická hokejováhala

•                                             dĺžka 90m –110m

•          Bránka:             350 cm x210cm                                    Bránka:                 klasická hokejová

•          Mužstvo:           2 x11hráčov                                          Mužstvo:               2 x 6hráčov

•                           ( 10 hráčov, 1 brankár)                                                        ( 5 hráčov, 1 brankár)

•          Vybavenie:       špeciálnagumováloptička                       Vybavenie:            špeciálna gumováloptička

•                                            špeciálnahokejka                                                                 špeciálnahokejka


Výbor SAB

 

 

 

Predseda:

 

Lukáš

Vepy

Podpredseda:

 

Ľudovít

Vepy

Tajomník:

Ing.

Mário

Krist

 

 

 

 

Revízor:                  AlexanderTóth


Náš zámer

ZámeromSAB  je

•         zvýšenie účasti obyvateľstva na pohybových a športových aktivitách bandy a tieto zabezpečovať prostredníctvom športovýchklubov na  celoslovenskej,regionálnej a komunálnej úrovni

•         v oblasti mládeže je hlavným cieľom  SABpodporovať prácu s mládežou prostredníctvom aktivít bandy a rink bandy so zameraním na rozvoj neformálneho vzdelávania, aktívneho využívania voľného času mládeže, podpora a rozvoj mládežníckych klubov bandy a rink bandy.


Náš zámer

 

Prostredníctvom týchto oblastí chcem prispievať k vytváraniu podmienok

a príležitostí pre rôzne aktivity zamerané na šport, ktoré môže vykonávať čo najväčší počet ľudí a mládeže. Dôležité je, aby to boli aktivity zamerané na priaznivé účinky pre zdravie /psychické i telesné/ regeneráciu síl, zdravotnú prevenciu pre aktívne využívania voľného času a zároveň zvýšenie počtu aktívnych členov bandy.

Zameriavať sa budeme hlavne na :

•         Šport pre všetkých – rekreačný šport, jedná sa o všetky športovéaktivity

klubov bandy

•         Výkonnostný šport, reprezentácie mužov, žien detí a mládeže vrátane zdravotne postihnutých športovcov, jedná sa o projekty športových klubov bandy v súťažiach celoštátneho a medzinárodnéhovýznamu

•         Na infraštruktúru – prevádzkovanie, údržba, rekonštrukcia, výstavba športovýchobjektovazariadenívyužívanýchktréningovejasúťažnej činnostibandy


Oblasť mládeže

 

•         Zameriavať sa na aktívne využívanie voľného časudetí

a mládeže na aktivity bandy sozameranímsa  na pravidelnú a systematickú prácusmládežou                 smerovanú do pravidelných činností                 klubmi bandy mládeže a detí so zabezpečovaním podujatí aakcií.

•         Vzdelávať mládež neformálnym spôsobom v kluboch bandy so športovou tematikou, protidrogovú prevenciu, životný štýl, extrémizmu, občianstvu azdraviu.

•         Rozvíjať mládežnícke a detské kluby bandy, zvyšovaťkvalitu

práce s mládežou a deťmi, vykonávať pravidelnú

a systematickú činnosť v tejto oblasti .


Ciele bandy v oblasti detí a mládeže:

 

 

•         rozvoj mládežníckeho bandy a pohybovej prípravy vSlovenskej

republike a v klube NASE o.z. Trenčianske Teplice,

•         vybudovanie moderného tréningového centra s mládežníckou akadémiou vychovávajúcou hráčov bandy, trénerov v svetovom meradle,

•         presadenieodchovancovvklubochbandyvrámciSlovenska, v mládežníckych reprezentačnýchvýberoch,

•         organizovanie vzdelávacích kurzov v oblasti športu ( trénerské, manažérske, zdravotné, digitálne a iné).

•         vypracovať aspustiťprojekt  Bandúrik pre deti od 4 do 8 rokov zameraný na všeobecnú pohybovú prípravu s postupným osvojovaním základovbandy


Detský program “BANDÚRIK“

•          Program pre deti vo veku 4 – 9 rokov so zameraním na všeobecnú pohybovú prípravu využívaním množstvo športových pomôcok, vďaka ktorým môžeme u detí efektívnejšie rozvíjať pohybové aj koordinačnéschopnosti

V súčasnosti chceme do projektu v klube NASE o. z., Trenčianske Teplice zapojiť deti základnej školy, pre ktoré okrem pravidelných tréningov budeme organizovať

•          . priateľské zápasy s rovesníkmi

•        .turnaje

•          . športovésúťaže

•          . rodinnéakcie

 

•        Vedieme deti k tomu,aby:

 

•          strávili kvalitne naplnenýčas,

•          zažili množstvo zábavy s novýmikamarátmi,

•          získavali pozitívny vzťah kšportu

•          stali sa súčasťou rozvíjajúceho sa svetového fenoménu s názvomBANDY


BANDÚRIK

•         Čakajú naVás:

•         Tréneri slicenciou

•         Letnékempy

•         Trénujeme najmodernejšími tréningovýmimetódami

•           Klubovéakcie

•         Profesionálnetréningy

•         Zápasy aTurnaje


Čo sa nám podarilo

 

 

•          Čo sa nám podarilo.

 

•          Založenie SAB, o. z. -2017

•          Založenie klubu NASE, o. z. a vytvorenie reprezentačného družstva Slovenska -2017

•          Odohratie prvého medzištátneho federálneho derby medzi Českom a Slovenskom po 89. rokoch v Nymburku - 2017

•          Prihláška a prijatie do FIB –2017

•          Účasť na Medzinárodnom turnaji rink bandy v Nymburku – 4.miesto

•          Účasť na ME v Nymburku – 2.miesto

•          Vyškolenie medzinárodného rozhodcu prebandy

 

•          Naše ciele.

 

•          Účasť na MS B kategórie v Číne  - 2018 / muži/

•          Účasť na MS A kategórie v Číne  - 2018 / ženy/

•          Každoročná účasť naMS

•          Vytvoriť mládežnícky program rozvoja bandy / školy, kluby, organizácie/

•          Vytvoriť program rozvoja bandy pre ženy adievčatá

•          Pravidelne usporadúvať kempy pre deti amládež

•          Účasť na Univerziáde v Krasnojarsku / Rusko /2019

•          Vybudovanie v budúcnosti plochy nabandy

Partneri

images.jpg logo%20(3).png PRORECO_logo_krivky.jpg Victory_sport_jpg.jpg logo_jvplusav.jpg 1_1340365347_logo-sport.png 11Logo%20sport%20hotel%20ostrov%20kopie-thumb-640-480-1383494788.jpg 11bytas%20kopie-thumb-640-480-1382681657.jpg 12images-thumb-640-480-1383561675.jpeg 1images-thumb-640-480-1416475638.png 1mariuspedersen-thumb-640-480-1386015533.jpg 13unipid-thumb-640-480-1382681662.gif 111pekaren-thumb-640-480-1352663111-thumb-640-480-1445326984.jpg 1ronnie-thumb-640-480-1416998369.png mayo.jpg 11mary_kay-thumb-640-480-1385978492.jpg unnamed.png stiahnuť.png AutoMP-hyuindai%20mensi.jpg 4logo.jpg PALI.jpg 1top%20servis.jpg 1stiahnuť.png Znak-FF-priehladný1.png promin4.png 1gabrhel%20kopie-thumb-640-480-1382681781.jpg 1Victory_sport_jpg-thumb-200-120-1445326984.jpg 2Victory_sport_jpg-thumb-200-120-1445326984.jpg logo%202017.jpg logoweb.jpg xfit.png nitraks.jpg rekob.jpg supervision.jpg sport.jpg SOT-SVK-farebne-VELKE.png kompava.jpg tsk.jpg